วันที่ 22 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

act40mar61 01
วันที่
22 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เวลา 08.00 น. โดย นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ วัดบ้านคลองสุขใจ หมู่4 ตำบลทุ่งทอง อำเภอทรายวัฒนา จังหวัดกำแพงเพชร โดยมี นายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมเปิดให้บริการประชาชน
act40mar61 02
act40mar61 03