วันที่ 21-23 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามตรวจแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข.29 ฤดูแล้งปี2561 (รุ่นที่1)

act43mar61 01
วันที่
21-23 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามตรวจแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข.29 ฤดูแล้งปี2561 (รุ่นที่1)

2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นาย เชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามตรวจแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว พันธุ์ กข.29 ฤดูแล้งปี2561 (รุ่นที่1) ช่วงระยะตั้งท้องถึงช่วงระยะสุกแก่ทางสรีระอย่างเป็นทางการ ณ บ้าน หนองกรด ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ บ้าน ทุ่งรวงทอง ตำบล เขาคิริส อำเภอพรานกระต่าย จังหวัด กำแพงเพชร
act43mar61 02
act43mar61 03