วันที่ 23 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมประชุมผ่านระบบ GIN Conference ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

act44mar61 01
วันที่
23 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรร่วมประชุมผ่านระบบ GIN Conference ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ร่วมประชุมผ่านระบบ GIN Conference ณ ห้องประชุมศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เพื่อรับฟังการชี้แจงการดำเนินงานโครงการข้าวอินทรีย์ ปี 2561 โดยมี นายสุวัฒน์ เจียระคงมั่น รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในการประชุม ณ กรมการข้าว
act44mar61 02