วันที่ 26 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2561

act45mar61 01
๙วันที่
26 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล ตำแหน่งนักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งได้รับเกียติจากนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์จังหวัดกำแพงเพชร ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดกำแพงเพชร
act45mar61 02
act45mar61 03