วันที่ 23 มีนาคม 2561 และวันที่ 27 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูแล้ง ปี 2561

act46mar61 01
วันที่
23 มีนาคม 2561 และวันที่ 27 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ดำเนินงานการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูแล้ง ปี 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ได้ดำเนินงานการตรวจตัดสินแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูแล้ง ปี 2561ณ ต.ห้วยยั้ง ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
act46mar61 02
act46mar61 03