เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามตรวจตัดสินแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูแล้ง / 2560 บ้านทุ่งรวงทอง

rice01 1 557

วันที่ 1 - 2 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามตรวจตัดสินแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูแล้ง / 2560 รุ่นที่ 3

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์, นายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์, นางสาวณปภัชจิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตรนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรติดตามตรวจตัดสินแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว กข29 ฤดูแล้ง / 2560 รุ่นที่ 3 ของเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านทุ่งรวงทอง ตำบลเขาคีริสอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชรจะเริ่มเก็บเกี่ยวเมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณวันที่ 15 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
rice01 2 557
rice01 3 557rice01 4 557