วันที่ 26 – 28 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ติดตามนิเทศงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกันประจำปี 2561

act50mar61 01
วันที่
26 – 28 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ติดตามนิเทศงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกันประจำปี 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิริยะ หริตวร ตำแหน่งนายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน ได้ติดตามนิเทศงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์เชิงป้องกันประจำปี 2561 ณ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสกลนคร จังหวัดสกลนคร
act50mar61 02
act50mar61 03
act50mar61 04