วันที่ 29-30 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ

act53mar61 01
วันที่
29-30 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรจัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นำ เกษตรกร จัดฝึกอบรมองค์ความรู้และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 5 หลักสูตร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) หลักสูตรการบริหารจัดการศัตรูข้าว ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก และหลักสูตรการตรวจรับรอง GAP ข้าว ณ โรงแรมวังจันทร์ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก
act53mar61 02