วันที่ 30 มีนาคม 2561เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์การรับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการนาแปลง ปี2562

act54mar61 01
วันที่
30 มีนาคม 2561เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรเข้าชี้แจงวัตถุประสงค์การรับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการนาแปลง ปี2562

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฎิบัติการ และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าชี้แจงวัตถุประสงค์การรับสมัครเกษตรเข้าร่วมโครงการนาแปลง ปี2562 ณ บ้านหนองแขม ตำบลแม่ท้อ อำเภอเมือง จังหวัดตาก
act54mar61 02