วันที่ 28-30 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข.29 ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น1 อย่างเป็นทางการ

act55mar61 01
วันที่
28-30 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรติดตามตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข.29 ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น1 อย่างเป็นทางการ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนาย เชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ติดตามตรวจแปลงขยายพันธุ์ข้าว กข.29 ฤดูแล้ง ปี 2561 รุ่น1 อย่างเป็นทางการเพื่อเตรียมการจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวคืนจากกลุ่มเกษตรกรผู้จัดทำแปลงฯ ของศูนย์ฯ ณ บ้านลานตาบัว ต.ประชาสุขสันต์ อ.ลานกระบือ บ้านทุ่งรวงทอง ต.เขาคิริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
act55mar61 02