เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจตัดสินแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว ก.ข.29 ชั้นพันธุ์ขยายรุ่น3 อย่างเป็นทางการ

act02 01 550.1 

วันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรตรวจตัดสินแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว  ก.ข.29 ชั้นพันธุ์ขยายรุ่น3 อย่างเป็นทางการ

เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  โดยนาย กิจเรวัช  พูลสวัสดิ์  นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ นาย อำนาจ  เขียวยิ่ง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
และนาย นพรัตน์  รักษ์ชน ติดตามตรวจตัดสินแปลงขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว  ก.ข.
29 ชั้นพันธุ์ขยายรุ่น3 อย่างเป็นทางการ ณ.บ้านทุ่งรวงทอง ต. เขาคิริส อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร

act02 02 550

 act02 03 550