วันที่ 2 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ติดตามเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าวแปลงวิจัยโครงการการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (กข61)

act03apr61 01
วันที่
2 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ติดตามเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าวแปลงวิจัยโครงการการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (กข61)

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ , นายประวิทย์ ใจแสน และ น.ส.นลิษรา อุตมูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ติดตามเก็บข้อมูลการเจริญเติบโตของข้าวแปลงวิจัยโครงการการปลูกข้าวภายใต้สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง (กข61) ในรอบที่ 1 และ 2 ณ แปลงวิจัยข้าว ต.เขาคีริส อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
act03apr61 02
act03apr61 03