วันที่ 3 - 4 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำเกษตรกรเข้าฝึกอบรมการจัดองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ

act06apr61 01
วันที่
3 - 4 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นำเกษตรกรเข้าฝึกอบรมการจัดองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายวิวัฒน์ แก้วมราช ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรนำเกษตรกรเข้าฝึกอบรมการจัดองค์ความรู้ และวิธีการถ่ายทอดความรู้ด้านเทคโนโลยีการผลิตข้าวให้มีคุณภาพ 5 หลักสูตร ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) หลักสูตรการใช้และการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลทางการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
act06apr61 02
act06apr61 03