วันที่ 4 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรนำคณะผู้ตรวจประเมินการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

act07apr61 01
วันที่
4 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรนำคณะผู้ตรวจประเมินการดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรโดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี นางสาวกนกวรรณ เกษี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นำคณะผู้ตรวจประเมิน การดำเนินงานโครงการนาแปลงใหญ่ ในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร จากสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์ข้าวกรมการข้าว
act07apr61 02
act07apr61 03