วันนี้ 5 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ทำการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าว กข 49,พล. 80 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

act09apr61 01
วันที่
5 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรได้ทำการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าว กข 49,พล. 80 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสายสวาท บุญดา,นางถวิล จันทร์นาค พนักงานห้องปฏิบัติการ ได้ทำการสุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์หลัก ข้าว กข 49,พล. 80 ณ ศูนย์วิจัยข้าวพิษณุโลก
act09apr61 02
 act09apr61 03