วันที่ 5 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าชี้แจงวัตถุประสงค์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2562

act10apr61 01
วันที่
5 เมษายน 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร เข้าชี้แจงวัตถุประสงค์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2562

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าชี้แจงวัตถุประสงค์การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ปี 2562 หมู่ 2 ณ บ้านนิคมทุ่งโพธิ์ทะเลกลาง ตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
act10apr61 02