วันที่ 10 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้นำเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมสรงน้ำแม่โพสพของกรมการข้าว และร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร

act14apr61 01
วันที่
10 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้นำเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมสรงน้ำแม่โพสพของกรมการข้าว และร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหาร

 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ได้นำเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ เข้าร่วมสรงน้ำแม่โพสพของกรมการข้าว และร่วมรดน้ำดำหัวผู้บริหารระดับสูงของกรมการข้าว เนื่องในประเพณีเทศกาลสงกรานต์ประจำปี และรับคำอวยพรจากอธิบดีกรมการข้าว ในการทำงานในปี 2561 และเข้าร่วมประชุมติดตามงานของกองเมล็ดพันธุ์ข้าว ณ กรมการข้าว กรุงเทพฯ
act14apr61 02
act14apr61 04