วันที่ 19 เมษายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมงาน สนทนายามเช้า ครั้งที่ 7

act20apr61 01
วันที่
19 เมษายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมงาน สนทนายามเช้า ครั้งที่ 7

นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร มอบหมายให้ นายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน และนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นวส.ชำนาญการ เข้าร่วมงาน สนทนายามเช้า ครั้งที่ 7 โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธาน มีวัตถุประสงค์ เพื่อ พบปะ ร่วมแสดงความคิดเห็นข้อเสนอแนะข้อราชการ เพื่อการพัฒนาจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ หัวหน้าหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชนเข้าร่วมงานในครั้งนี้จำนวน 300 คน ณ อุทยานประวัติศาสตร์จังหวัดกำแพงเพชร
act20apr61 02