เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมตรวจสอบพื้นที่ สปก. กับหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงาน MOU

act04 01 550

วันที่ 4 สิงหาคม 2560  เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมตรวจสอบพื้นที่ สปก. กับหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางพรพรรณ  บุสสกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ  และ นายประวิทย์  ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ร่วมตรวจสอบพื้นที่ สปก. กับหน่วยงานกระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงาน MOU เพื่อร่วมกันพิจารณาออกแบบวางผังการพัฒนาฯ ณ ต.อ่างทอง และ ต.ลานดอกไม้ อ.เมือง จ.กำแพงเพชร

act04 02 550