วันที่ 19 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพูล และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือ

act23apr61 01
วันที่
19 เมษายน2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพูล และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพูล และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามโครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
act23apr61 02