วันที่ 21 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าสำรวจพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่

act27apr61 01
วันที่
21 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าสำรวจพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายบุญญาลักษณ์ รักพ่วง ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าสำรวจพื้นที่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ เพื่อจะดำเนินงานตามแผนจัดเวทีเรียนรู้ ระบบการผลิตข้าว GAP แบบกลุ่ม และการจัดทำระบบ ICS ปี 2561 ณ พื้นที่ตำบลตากตก ตำบลตากออก อำเภอบ้านตากและ ตำบลป่ามะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดตาก
act27apr61 02