วันที่ 23 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวจันทิมา แตงไทย และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

act28apr61 01
วันที่
23 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวจันทิมา แตงไทย และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวจันทิมา แตงไทย และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์และรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ณ บ้านหนองเสือ ตำบลวังประจบ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก
act28apr61 02
act28apr61 03