วันที่ 24 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิวัฒน์ แก้วมราช นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี และนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

act29apr61 01
วันที่
24 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิวัฒน์ แก้วมราช นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี และนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิวัฒน์ แก้วมราช นางสาวชุติมา โพธิ์ศรี และนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทย ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยมีนายธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และมีหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมเปิดให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านคลองไพร หมู่4 ตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอคลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร 
act29apr61 02
act29apr61 03