เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงทดลองข้าว กข21 ในระยะกล้าภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือตามพระราชดำริฯ

act05 01 550

 

วันที่ 1-4 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงทดลองข้าว กข21 ในระยะกล้าภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือตามพระราชดำริฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
 และ นายวรวุฒิ  ดีพูล ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร  ได้ติดตามแปลงทดลองข้าว กข21 ในระยะกล้าภายใต้โครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือตามพระราชดำริฯ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก และติดตามการปักดำและให้ความรู้เรื่องข้าวของเกษตรกรในโครงการหมู่บ้านยามชายแดนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านมะโอโคะ ต.แม่จัน อ.อุ้มผาง จ.ตาก

act05 03 550

act05 02 550