วันที่ 26-27 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นายกิตติภพ คำภิรปาวงค์ พนักงานธุรการ ส3, นางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร, นายสืบสกุล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย สำรวจข้อมูลความต้องการตามเมนูการพัฒนาทักษะอาชี

act33apr61 01
วันที่
26-27 เมษายน2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นายกิตติภพ คำภิรปาวงค์ พนักงานธุรการ3, นางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร, นายสืบสกุล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย สำรวจข้อมูลความต้องการตามเมนูการพัฒนาทักษะอาชีพ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นายกิตติภพ คำภิรปาวงค์ พนักงานธุรการ3, นางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร, นายสืบสกุล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย สำรวจข้อมูลความต้องการตามเมนูการพัฒนาทักษะอาชีพ ภายใต้โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ณ อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
act33apr61 02