วันที่ 23-27 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปาริชาติ ภู่สอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมการอบรมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

act36apr61 01
วันที่
23-27 เมษายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปาริชาติ ภู่สอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมการอบรมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวปาริชาติ ภู่สอน เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน เข้าร่วมการอบรมกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยมีนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานพิธีเปิดการอบรม ณ โรงแรม เดอะ พาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์
act36apr61 02
act36apr61 03