วันที่ 26 เมษายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวัชรพงษ์ วรรณวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามงานควบคุมการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพัน

act37apr61 01
วันที่
26 เมษายน 2561 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวัชรพงษ์ วรรณวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามงานควบคุมการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร พร้อมด้วยนายวัชรพงษ์ วรรณวงศ์ ตำแหน่ง นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญงาน และ นายวิริยะ หริตวร ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมประชุมติดตามงานควบคุมการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ณ ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร และร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่ดินจังหวัดพิจิตร ในการรังวัดที่ดิน เพื่อนำเอกสารประกอบกับการประชุมสภาเทศบาลโรงช้าง เพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินต่อไป 
act37apr61 02
act37apr61 03
act37apr61 04