วันที่ 26 -27 เมษายน 2561ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพลู ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับนาขั้นบันใด 10 ราย 10 ไร่

act40apr61 01
วันที่ 26 -27 เมษายน 2561ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพลู ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับนาขั้นบันใด 10 ราย 10 ไร่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพลู ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร
และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรติดตามเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปรับนาขั้นบันใด 10 ราย 10 ไร่ สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ บ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จ.กำแพงเพชร
 
act40apr61 02
act40apr61 03