เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงเมล็ดพันธุ์ศูนย์ข้าวชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ACT06 01 550

วันที่ 4-5 สิงหาคม2560  เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงเมล็ดพันธุ์ศูนย์ข้าวชุมชน โครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายกิจเรวัช พูลสวัสดิ์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ
นายอำนาจ เขียวยิ่ง และนายพีรวิชกร เมธประสพสันต์ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ออกดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวคุณภาพด้วยการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
GAP seed ปี2560 ติดตามแปลงเมล็ดพันธุ์ศูนย์ข้าวชุมชนบ้านไร่สุขขุม ม.4 ต.ห้วยยั้ง อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร และบริษัทคูโบต้าทั่งทอง ม.5 ต.ฆะมัง อ.เมือง จ.พิจิตร

ACT06 02 550

ACT06 03 550