เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดงานวันปักดำนาศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียนภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ปี2560

act07 01 550 

วันที่ 9 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมจัดงานวันปักดำนาศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายธงชัย ประยงค์หอม นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมจัดงานวันปักดำนา ศูนย์เรียนรู้เรื่องข้าวในโรงเรียน ภายใต้โครงการสร้างและพัฒนาชาวนารุ่นใหม่ ปี2560 โดยมี นายกิตติพงษ์ เอี่ยมโพธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1 เป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้ และมีองค์กรท้องถิ่นร่วมงานครั้งนี้
act07 02 550
act07 03 550
act07 04 550