วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นายวรวุฒิ ดีพูล และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม สรุปการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี2561

act27may61 01
วันที่
18 พฤษภาคม2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นายวุฒิ ดีพูล และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม สรุปการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี2561

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร, นายวุฒิ ดีพูล และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ประชุมเกษตรกรกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านไร่สุขขุม สรุปการจัดทำแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว ฤดูแล้ง ปี2561 ตำบลห้วยยั้งอำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
act27may61 02