วันที่ 22-23 พ.ค. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และน.ส.นลิษรา อุตมูล นายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมตรวจประเมินร้านอาหาร โครงการ Q Restaurant

act35may61 01
วันที่ 22-23 พ.ค. 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และน.ส.นลิษรา อุตมูล นายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมตรวจประเมินร้านอาหาร โครงการ
Q Restaurant

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวัชรพงศ์ วรรณวงศ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และน.ส.นลิษรา อุตมูล นายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมตรวจประเมินร้านอาหาร โครงการ Q Restaurant และสถานประกอบการ/ร้านค้าที่จำหน่ายสินค้า Q ได้แก่ร้านครัว ดาดา ,บมจ.แมคโครฯ ,บมจ.เซ็นทรัล และ บ.บิ๊กซีซูเปอร์ เพื่อยกระดับมาตรฐานอาหารและสินค้าเกษตรให้เพิ่มขึ้นในจังหวัดกำแพงเพชร
act35may61 02