วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพง โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร

act43may61 01
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพง โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพง โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตร ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์ จ. ตาก
act43may61 02