วันที่ 24 – 26 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ปี 2561

act48may61 01
วันที่
24 – 26 พฤษภาคม 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ปี 2561

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเรวัตร อินทรา นายช่างเครื่องกลชำนาญงาน และนายวิริยะ หริตวร นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน เข้าร่วมสัมมนาเพิ่มประสิทธิภาพการปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ ปี 2561 โดยมีนายวัฒนชัย สุภา ผู้อำนวยการกองเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นประธานเปิดการสัมมนา พร้อมด้วยผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นครสวรรค์ และชัยนาท ร่วมในพิธีเปิด มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 55 คน ณ โรงแรมแกรนด์ฮิล รีสอร์ท แอนด์ สปา อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 
act48may61 02