เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี2560

act10 4 550

วันที่ 16 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี2560 

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร และนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว กข49 ฤดูฝน ปี2560 ณ กลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านตะเคียนงาม ตำบลจันทิมา อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร

act10 1 550

act10 3 550