วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.09 น. นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพ

act54jun61 01
วันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.09 น. นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการพิจารณาตรวจรับงานจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร

 นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ให้การต้อนรับ นายกฤษณพงศ์ ศรีพงษ์พันธุ์กุล รองอธิบดีกรมการข้าว ประธานกรรมการตรวจการจ้าง พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อดำเนินการพิจารณาตรวจรับงานจ้างก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร บนเนื้อที่ 50 ไร่ คณะกรรมการตรวจการจ้างพิจารณาแล้วจึงมีมติที่ประชุมเห็นควรตรวจรับงานจ้างงวดที่ 1 ได้ (งานตอกเสาเข็มคอนกรีต) โดยมีบริษัท เจริญโภคภัณฑ์วิศวกรรม จำกัด เป็นผู้รับจ้างด้วยงบประมาณทั้งสิ้น 99 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 576 วัน นับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2560 – 28 ตุลาคม 2561 จำนวนทั้งหมด 9 งวดงาน ณ สำนักงานควบคุมโครงการก่อสร้างศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวพิจิตร ตำบลโรงช้าง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร
act54jun61 02
act54jun61 03
act54jun61 04