วันที่ 1 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพง โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมพบปะ5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่

act01jun61 01
วันที่
1 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพง โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมพบปะ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพง โดยนางสาวณปภัช จิระนันทิกุล นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมประชุมพบปะ 5 ประสานสืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ และการมอบปัจจัยการผลิต ภายใต้โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวงประจำปีงบประมาณ 2561 ณ ศพก.อำเภอคลองขลุง ตำบลหัวถนน อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร 
act01jun61 02
act01jun61 03