วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายสืบสกุล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาฯ

act07jun61 01
วันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายสืบสกุล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาฯ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และ นายสืบสกุล ตันเจริญ ผู้ช่วยนักวิจัย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การศึกษาภาวะเศรษฐกิจ สังคม สภาพการผลิตข้าวของชาวนาฯ โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ อธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาและมอบนโยบาย ณ โรงแรมมารวยการ์เด้น กรุงเทพมหานคร 
act07jun61 02
act07jun61 03