เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพิจิตร

act11 1 550

วันที่ 16 สิงหาคม 2560   เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพิจิตร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางวิมลสิริ ศรีรินยา นายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดประชุมสมาชิกชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวจังหวัดพิจิตร ณ ศพก.ตำบลบ้านน้อย อ.โพทะเล จ.พิจิตร สมาชิก 20 คน 

act11 2 550

act11 3 550