วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทยและนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม “วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2561”

act11jun61 01
วันที่
7 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทยและนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม “วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2561”

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวจันทร์ทิมา แตงไทยและนางสาวชุติมา โพธิ์ศรี ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร เข้าร่วมกิจกรรม “วันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ปี 2561” ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านธัชชัย สีสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดงาน ณ โรงเรียนบ้านบึงพิไกร ตำบลคลองพิไกร อำเภอพรานกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร
act11jun61 02
act11jun61 03