วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร นายวรวุฒิ ดีพลูผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร น.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี

act12jun61 01
วันที่ 7 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร นายวรวุฒิ ดีพลูผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร น.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร นายวรวุฒิ ดีพลูผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร น.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร นายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร จัดงานการถ่ายทอดเทคโนโลยี ครั้งที่ 3 เรื่อง การเก็บเกี่ยวและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยว โครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงคลองลาน ณ บ้านปางมะละกอ หมู่ 11 ต.ปางมะค่า
อ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร
 
act12jun61 02