วันที่ 12 -15 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพลูผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรมอบปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูง

act18jun61 01
วันที่ 12 -15 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพลูผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรมอบปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูง

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวรวุฒิ ดีพลูผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร และนายสมนึก กระจ่างพายัพผู้ช่วยนักวิชาการเกษตรมอบปัจจัยการผลิตเมล็ดพันธุ์โครงการพัฒนาพื้นที่สูง แบบโครงการหลวงแม่สอง บ้านวะโดโกร และโครงการพัฒนาหมู่บ้านถ้ำเสือ ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
ต.แม่สอง อ.ท่าสองยาง และ ต.พระธาตุผาแดง อ.แม่สอด จ.ตาก
act18jun61 02
act18jun61 03