วันที่ 15 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายกิตติภพ คำภิรปาวงค์ พนักงานธุรการ ส3 เข้าร่วมงานวันสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

act21jun61 01
วันที่
15 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายกิตติภพ  คำภิรปาวงค์ พนักงานธุรการ ส3 เข้าร่วมงานวันสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร และนายกิตติภพ  คำภิรปาวงค์ พนักงานธุรการ ส3 เข้าร่วมงานวันสาธิตการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว ภายใต้โครงการเพิ่มผลผลิตด้านการเกษตร กิจกรรม เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจเพื่อการแข่งขัน (ข้าว) โดยมีนายธัชชัย สิสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร กล่าวเปิดงาน ณ บริเวณแปลงนาเกษตรกร หมู่ 4 บ้านวังน้ำ ตำบลวังยาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดกำแพงเพชร
act21jun61 02
act21jun61 03