วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิวัฒน์ แก้วมราช และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้เข้าร่วมการดำเนินงาน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

act27jun61 01
วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิวัฒน์ แก้วมราช และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้เข้าร่วมการดำเนินงาน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวิวัฒน์ แก้วมราช และนายกิตติพงษ์ มังคะละ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ได้เข้าร่วมการดำเนินงาน หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดกำแพงเพชร ณ วัดเนินกรวด หมู่4 ตำบลลานดอกไม้ตก อำเภอโกสัมพีนคร จังหวัดกำแพงเพชร
act27jun61 02
act27jun61 03