เจ้าหน้าที่ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชรตรวจสถานที่รวบรวมและสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกตาม พรบ.พันธุ์พืชโครงการสารวัตรเกษตร

act13 1 550

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ตรวจสถานที่รวบรวมและสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกตาม พรบ.พันธุ์พืชโครงการสารวัตรเกษตร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายเชิงชน มุ่งสวัสดิ์ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ และ นางสาวเกศิณี แก้วมาลา นักวิชาการเกษตรชำนาญการ ตรวจสถานที่รวบรวมและสถานที่ขายเมล็ดพันธุ์ข้าวเปลือกตาม พรบ.พันธุ์พืช  โครงการสารวัตรเกษตร ณ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก 

act13 2 550