วันที่ 21 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

act28jun61 01
วันที่
21 มิถุนายน2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนางสาวศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายโครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร หลักสูตร การพัฒนาการเกษตร ตำบลประชาสุขสันต์ อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร
act28jun61 02
act28jun61 03