วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ออกติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

act35jun61 01
วันที่
26 - 27 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ออกติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ

 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายสาด ทุกทิวา เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และนายประวิทย์ ใจแสน ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ออกติดตามงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตข้าวตลาดเฉพาะเพื่อติดตามแปลงเมล็ดพันธุ์ จำนวนแปลงเกษตรกรที่เข้าติดตาม 15 แปลง ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน หมู่1,2 ต.ตากตก อ.บ้านตาก จ.ตาก
act35jun61 02
act35jun61 03