เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

act14 1 550

วันที่ 17 สิงหาคม 2560 เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ติดตามงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร

               ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร  โดย นายนพรัตน์  รักษ์ชน นักเกษตร  และนางสาวศิริพร  วังยาว  ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ติดตามงานโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูง บ้านป่าคา ต.โป่งน้ำร้อน อ.คลองลาน จังหวัดกำแพงเพชร และเข้าร่วมบรรยายสรุปความเป็นมาและการดำเนินงานความก้าวหน้าของการปฏิบัติงาน ภายในโครงการฯ โดยนำเรียนนายสุรพล  เกวี ผอ.ส่วนประสานงานโครงการพระราชดำริและกิจการพิเศษ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 14 ( ตาก )และคณะ หลังจากจบการบรรยายสรุป นายเกรียงไกร  จีรจีรังชัย หัวหน้าสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงฯ นำคณะเดินตรวจเยี่ยมชมโครงการต่างๆภายในสถานีฯ
act14 2 550

act14 3 550

 act14 4 550