วันที่ 28 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ

act40jun61 01
วันที่
28 มิถุนายน 2561 ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดยนายวันชัย ธงชัย ผู้อำนวยการศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร นางพรพรรณ บุสสกร นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และนายสมนึก กระจ่างพายัพ ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมต้อนรับองคมนตรีและคณะ และร่วมรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่อทองแดง ณ สำนักชลประทานที่ 4 ตำบลหนองปลิง อำเภอเมือง จังหวัดกำแพงเพชร
act40jun61 02
act40jun61 03
act40jun61 04