เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมบรรยายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว แก่เกษตรกรบ้านวังสระทอง หมู่10 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

act15 1 550
วันที่
18 สิงหาคม 2560  เจ้าหน้าที่ ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร ร่วมบรรยายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  แก่เกษตรกรบ้านวังสระทอง หมู่10 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร

ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวกำแพงเพชร โดย นายนพรัตน์ รักษ์ชน นักเกษตร และ น.ส.ศิริพร วังยาว ผู้ช่วยนักวิชาการเกษตร ร่วมบรรยายการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว  แก่เกษตรกร บ้านวังสระทอง หมู่10 ต.หนองหลวง อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร
act15 2 550
act153 550